Kontakt: 721 454 540

Strona główna

Hydroizolacje w budownictwie

Rzetelne wykonawstwo

Zdając sobie sprawę jak ważną rolę odgrywają hydroizolacje w budownictwie oferujemy usługi zabezpieczenia budowli przed wodą i wilgocią.  Jesteśmy obecni wszędzie tam gdzie panują trudne warunki wodno-gruntowe, złożony układ konstrukcyjny lub wysokie wymagania inwestora co do zapewnienia trwałości obiektów.

Sprawdzone technologie

Wybieramy tylko hydroizolacje, które spełniają rygorystyczne wymagania norm europejskich dla izolacji podziemnych, które z powodzeniem mogą być stosowane dla inwestycji wymagających długiego okresu gwarancji.

Hydroizolacja w nowoczesnym budownictwie

Hydroizolacja wykorzystywana jest praktycznie w każdym rodzaju budynków (w jej zakres wchodzi hydroizolacja fundamentów, tarasów, balkonów czy ścian piwnicy) oraz w obiektach inżynieryjnych, czyli mostach, przepustach, wiaduktach czy tunelach. Izolacje i uszczelnienia zapewniają ochronę przed wilgocią, wodami gruntowymi oraz opadami atmosferycznymi. W ten sposób materiały budowlane są chronione przed szkodliwym oddziaływaniem wody.

 

Należy pamiętać, że niewłaściwy dobór materiałów czy nieodpowiednia technologia izolacyjna mogą przyczynić się do obniżenia wartości inwestycji lub nawet uniemożliwić jej wykorzystywanie, np. w przypadku zalania tunelu wodą. Popełnione błędy na etapie projektowania wiążą się z wieloma problemami eksploatacyjnymi, a niejednokrotnie zmuszają do powtórnego wykonania izolacji.

 

W ramach zabezpieczenia budynku wykonuje się m.in.: izolację części podziemnych oraz części naziemnych, na które składają się płyty czy ściany fundamentowe. Warto zwrócić uwagę, że części podziemne są poddawane ciągłemu oddziaływaniu wody, z kolei części naziemne podlegają mu okresowo, stąd konieczność zastosowania rozwiązań izolacyjnych.