Budmech Hydroizolacje

Skuteczne rozwiązania wodochronne

Dostarczamy kompleksowe rozwiązania wodochronne, zabezpieczające zarówno części podziemne, jak i naziemne budowli przed przesiąkaniem wód gruntowych, wilgocią oraz opadami atmosferycznymi.  O nas

Sektory budownictwa do których docieramy:

Budownictwo miejskie

Budynki mieszkalne i usługowe, w tym także handlowe, biurowe, użytku kulturalnego, szkoły, szpitale, a także budownictwo jednorodzinne.

Budownictwo komunikacyjne

Mosty i wiadukty drogowe, skrzyżowania wielopoziomowe, tunele, przejścia podziemne, przepusty, wraz z dworcami i obiektami ich zaplecza technicznego.

Budownictwo przemysłowe

Obiekty służące technologii produkcji, jak np. hale dla stanowisk produkcyjnych, silosy, estakady, zbiorniki oraz towarzyszące im: składowiska, magazyny, obiekty administracyjne, socjalne.

Zakres prac jakie wykonujemy:

 • Izolacje wodochronne fundamentów, tuneli i części podziemnych
 • Izolacje mostów, wiaduktów i koryt balastowych w technologiach żywic epoksydowo poliuretanowych (EPU) oraz metakrylowych (MMA)
 • Izolacje zbiorników wodnych
 • Posadzki żywiczne
 • Izolacje dachów i tarasów
 • Wzmacnianie konstrukcji budowlanych met. CFRP (taśmami), zaprawy naprawcze pcc , torkretowanie
 • Iniekcje uszczelniające, sklejające, stabilizacja gruntu metodą iniekcji, uszczelnienie dylatacji

Do kogo kierujemy nasze usługi:

 • Zarządcy nieruchomości
 • Wspólnoty mieszkaniowe
 • Spółdzielnie mieszkaniowe
 • Biura zarządzania i administrowania nieruchomościami
 • Generalni wykonawcy oraz ich działy serwisowe i serwisy gwarancyjne
 • Firmy inżynieryjne
 • Inwestorzy instytucjonalni i indywidualni

Zaufali nam:

Opinie naszych Klientów i Partnerów:

"Wszystkie powierzone prace zostały wykonane w sposób profesjonalny i nie budzący naszych obaw jako Generalnego Wykonawcę o i jakości oraz terminowości."

SKANSKA

"Wszystkie roboty zostały wykonane skutecznie z należytą starannością zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, BHP, sztuką budowlaną i najlepsza wiedzą techniczną."

INTOP Warszawa

"Na podstawie dotychczasowej współpracy stwierdzamy, że firma Budmech Hydroizolacje Sp. z o. o. wykonuje swoje prace solidnie i terminowo zgodnie z ustaleniami i zawartą umową podwykonawczą."

STRABAG

Nasze realizacje

Poniżej prezentujemy kilka wybranych inwestycji z ostatnich lat, w ramach których wykonaliśmy izolacje przeciwwodne:

 

Zrealizowane przez nas projekty obejmują obiekty zarówno dla inwestorów prywatnych, jak również publicznych. Uczestniczyliśmy w projektach w wielu zakątkach Polski, będąc rzetelnym i sprawdzonym partnerem dla Generalnych Wykonawców. Nasza firma współpracowała przy budowie  m.in. nowych dróg krajowych, sieci kolejowych czy  obiektów mieszkalnych.