Izolacje fundamentów

Odpowiednia izolacja przeciwwodna fundamentów ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa budów i budowli. Chroni ona konstrukcję przed szkodliwym działaniem wody w postaci korozji stali i betonu (karbonatyzacja) oraz zapobiega dostawaniu się wody gruntowej do wnętrz konstrukcji czy elementu betonowego.

Dobierając właściwe rozwiązanie analizujemy przede wszystkim warunki wodno-gruntowe, sposób posadowienia budynku oraz jego rozwiązania konstrukcyjne.

Previous
Next

Obszar naszego działania

W ramach izolacji części podziemnych docieramy do następujących sektorów:

 

Budownictwo miejskie

Budynki mieszkalne i usługowe, w tym także handlowe, biurowe, użytku kulturalnego, szkoły, szpitale, a także budownictwo jednorodzinne.

Budownictwo przemysłowe​

Obiekty służące technologii produkcji, jak np. hale, silosy, estakady, zbiorniki oraz składowiska, magazyny, obiekty administracyjne, socjalne.

Budownictwo komunikacyjne​

Mosty i wiadukty drogowe, skrzyżowania wielopoziomowe, tunele, przejścia podziemne, przepusty, wraz z dworcami i obiektami zaplecza.

Rolnictwo

Zbiorniki do nawadniania w gospodarstwach rolnych, szklarniach, zbiorniki retencyjne, stawy i oczka wodne, stawy rybne

Technologie hydroizolacyjne

Wszystkie stosowane przez nas rozwiązania technologiczne spełniają wysokie kryteria oceny technicznej oraz przepisów związanych z projektowaniem i wznoszeniem konstrukcji. Posiadają akredytacje instytutów i niezbędne certyfikaty jakościowe . W zależności od stopnia trudności warunków oraz budżetu jesteśmy w stanie dobrać odpowiednie izolacje dysponując technologiami różnych producentów.

Przy wykonywaniu hydroizolacji fundamentów bazujemy na rozwiązaniach typu:

 • Membrany preaplikowane wiążące się ze świeżym betonem
 • Samoprzylepne membrany bitumiczne z nośnikiem z folii HDPE lub EPDM
 • Membrany PVC
 • Membrany PEHD (HDPE)
 • Bitumiczne izolacje powłokowe
 • Polimerowe izolacje powłokowe

Usługi hydroizolacji jakie świadczymy i elementy konstrukcji jakie izolujemy:

 • płyty i ściany fundamentowe parkingów podziemnych
 • płyty i ściany fundamentowe przejść podziemnych
 • tunele
 • ściany oporowe, palisady, ściany jednostronnie szalowane z szalunkiem traconym
 • płyty fundamentowe, posadzki hal produkcyjnych, magazynowych, na składkowiskach odpadów
 • płyty fundamentowe na stacjach paliw
 • oczyszczelnie ścieków
 • spalarnie śmieci
 • płyty obornikowe, zbiorniki na gnojowice, płyty jeździeckie, place manewrowe
 • betonowe zbiorniki wodne (zbiorniki retencyjne, zbiorniki PPOŻ)
 • fundamenty turbin wiatrowych

Izolujemy konstrukcje betonową zapobiegając możliwości przedostania się wód gruntowych do jej wnętrza, jak i chronimy środowisko na zewnątrz dzięki powłoce izolacyjnej, która nie pozwala na wydostanie się niebezpiecznych, często agresywnych substancji. Stosowane przez nas materiały nie ulegają degradacji, nie wywierają negatywnego wpływu na środowisko, posiadają żywotność nawet do 125 lat po wbudowaniu. Wszystko potwierdzone niezależnymi deklaracjami i oceną techniczną

Izolacje płyt i ścian fundamentowych - wybrane realizacje

Kliknij i dowiedz się więcej: