Kontakt: 721 454 540

Modernizacja odcinka Sadowne – Czyżew transeuropejskiej trasy kolejowej E75

30 stycznia 2018

W ramach modernizacji odcinka Sadowne – Czyżew transeuropejskiej trasy kolejowej E75, czyli Rail Baltica, wykonujemy izolacje przeciwwodne dla 3 przejazdów gospodarczych.

 

Prace związane z budową linii E75 mają na celu stworzenie pierwszego połączenia kolejowego krajów nadbałtyckich Unii Europejskiej. Pociągi pasażerskie będą poruszać się z prędkością sięgającą 160 km/h, a towarowe 120 km/h.

Póki co, w ramach inwestycji na polskim odcinku Sadowne – Czyżew, zmodernizowanych zostanie łącznie 35 km, a także m.in. przebudowane 3 mosty, 11 przepustów pod torami, wiadukt kolejowy w Małkini, 12 peronów, 2 stacje kolejowe i 11 przejazdów. Powstanie również nowy tor na moście nad Bugiem oraz Lokalne Centrum Sterowania w Małkini.

Pierwszy odcinek szlaku, liczący 120 kilometrów, ukończono w październiku 2015 roku na Litwie. Cała trasa łącząca Helsinki, Tallin, Rygę, Wilno, Warszawę i Berlin, ma być gotowa w 2023 roku. Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok współfinansuje Unia Europejska.

Do hydroizolacji na wszystkich trzech przejazdach wykorzystujemy systemy firmy Fosroc:

  • Izolacja pozioma Fosroc Engage - 1000m2
  • Izolacja ścian Fosroc Proofex 3000 - 1000 m2
  • Przerwy robocze – Supercast SW 20 - 400 mb
  • Szczeliny dylatacyjne - 200 mb