Realizacja - Budowa przejścia podziemnego w Warszawie II