Realizacja - Budowa przejścia podziemnego w Warszawie III

Inwestycja:
Budowa przejścia podziemnego na Dworcu Gdańskim w Warszawie

Zakres prac:
Stabilizacja gruntu na styku ściany szczelinowej z grodzicami stalowymi

Materiały:
PC Leakinject 6805 żywica poliuretanowa – 400kg