Realizacja - Budowa Trasy Świętokrzyskiej w Warszawie

Termin realizacji: 02.2016 – 02.2017

Zakres prac i zastosowane materiały:

– Izolacja przeciwwodna tuneli TK1 i TK2 oraz wanny szczelnej

– Izolacja pozioma Fosroc Proofex Engage- 4000m2

– Izolacja pionowa Fosroc Proofex 3000- 660m2

– Uszczelnienie dylatacji  płyty -392 mb

– Uszczelnienie dylatacji ścian – 50mb

– Przerwy robocze płyt fundamentowych – 232 mb

– Przerwy robocze na styku płyty fundamentowej i ścian fundamentowych 420 mb