Realizacja - Izolacja wiaduktu kolejowego – linia E59

Cel: Izolacja wiaduktu kolejowego na linii kolejowej E59 (145,642 km)

Termin realizacji: 07.2016 – 02.2017

Zakres prac i zastosowane materiały:

– Izolacja ustroju nośnego z żywic Sto– 760 m2

– Izolacja oczepu w systemie Fosroc Proofex 3000 – 1300m2

– Izolacja wierzchu płyty fundamentowej za pomocą izolacji epoksydowo smołowej firmy Drizoro – 3300m2