Realizacja - Izolacja wiaduktu kolejowego – linia E59

Cel: Izolacja wiaduktu kolejowego na linii kolejowej E59 (160,853 km)

Termin realizacji: 04.2016 – 12.2016

Zakres prac i zastosowane materiały:

– Izolacja płyty fundamentowej i ścian dociskowych tunelu wraz z uszczelnieniem kotew – system Preprufe® 300 R + Bituthene® LM – 3000m2

– Izolacje ścian klatek schodowych Bituthene® 4000 – 300 m2

– Uszczelnienie dylatacji – 600 mb

– Uszczelnienie styku ściany szczelinowej z płytą fundamentową – 120mb

– Izolacja oczepu ściany szczelinowej w systemie Bituthene® 4000 – 500 m2

– Izolacja ściany fundamentowej z folii zgrzewalnej HDPE – 300m2

– Przerwy robocze 480 mb