Realizacja - Modernizacja linii E 75 na odcinku Sadowne – Białystok

Inwestycja:
Modernizacja linii E 75 na odcinku Sadowne – Białystok wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów –
Sadowne

Zakres prac:
Izolacja płyt i ścian fundamentowych przejść podziemnych

Materiały:
Proofex Engage – 5000m2
Proofex 3000 – 3000m2