Realizacja - Modernizacja linii kolejowej – Poznań Główny

Zakres prac: 

– ETAP 1 – wykonano izolację Wiaduktu Kolejowy w km 0,096 pod torem 1

Materiały: 

– Żywica MMA RPM Belgium – 150 m2