Realizacja - Obiekt hotelowy w Warszawie

Inwestycja:
Obiekt hotelowy w Warszawie, Warszawa Włochy

Zakres prac:
Uszczelnienie rys w płycie fundamentowej, uszczelnienie styku ściana szczelinowa-płyta
fundamentowa metodami iniekcji ciśnieniowej

Materiały:
PC Leakinject 6880
Pc Leakinject 6811
PC Leakinject 6816EVL
PC 509 ZL Acryl