Realizacja - Wiadukt kolejowy w Poznaniu

Cel: Wiadukt kolejowy na linii Wwa – Kunowice nad ul. Hetmańską w Poznaniu

Termin realizacji: 08.2016 – 09.2016

Zakres prac i zastosowane materiały:

– Izolacja ustroju nośnego w systemie Servidek®/Servipak® 12mm – 410 m2

– Izolacja ścian wiaduktu  w systemie Bituthene®– 140 m2

– Izolacja świetlików w systemie żywic Sto – 140 m2