Realizacja - KGHM HM “Głogów” Żukowice – wiadukt nad torami kolejowymi