Realizacja - KGHM HM „Głogów” Żukowice – wiadukt nad torami kolejowymi