Kontakt: 721 454 540

Żywice MMA na wiaduktach kolejowych W-wa Zachodnia – W-wa Gdańsk

W ramach modernizacji odcinka Linii Obwodowej Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańsk, wykonujemy izolację z żywic MMA wraz z warstwą wibroizolacji z granulatu gumowego.

W ramach prac wykonamy izolację na czterech wiaduktach nad ulicami ul. Kasprzaka tor 1,2, ul Wolską, ul. Górczewską i ul. Obozową.

 

 

Do hydroizolacji na wszystkich czterech wiaduktach wykorzystujemy systemy firmy RPM Belgium:

  • Izolacja pozioma żywice MMA - 3000m2