CH Focus Mall w Zielonej Górze. Focus na nietypowe rozwiązania. Focus na hydroizolacje.

Jedno jest pewne – Centrum Handlowe Focus Mall położone jest w sercu miasta, a jego sercem od zawsze są ludzie. Można powiedzieć, że to niemalże tradycja, bowiem od 1832 roku, gdy powstały tu pierwsze zabudowania fabryczne, miejsce to tętniło życiem pracujących w fabryce robotników. Przez lata obiekt rozrastał się – w okresie międzywojennym pracowało tu ponad 3 tysiące osób. Po wojnie, kompleks fabryczny zyskał nazwę Polska Wełna. Na potrzeby pracowników ściąganych tu do pracy z całego województwa, stworzono internat, przedszkole, a nawet bibliotekę. Prosperity skończyło się brutalnie w 1999 r., gdy zakład nie poradził sobie w nowej rzeczywistości. Na szczęście szybko pojawili się nowi kupcy budynków dawnej fabryki, konserwator nadzorował budowę nakazując pozostawienie historycznych budowli z charakterystycznymi wieżyczkami i w ciągu kilkunastu lat miejsce znowu zaczęło tętnić życiem i zapełniło się ludźmi. Choć nad kompleksem nadal widnieje ukłon w stronę historii – dawna nazwa Polska Wełna, dzisiaj miejsce to należy do Galerii Handlowej Focus Mall.

Rozbudowa istniejącego centrum handlowego zakładała adaptację istniejących ponad 100-letnich budynków byłej fabryki, jak i budowę nowych obiektów. Realizacja, w ramach której materiały oraz rozwiązania dostarczała firma Budmech, dotyczyła klasycznej izolacji pod płytą denną hali sprzedażowej Centrum Handlowego. Jedna z naszych zaprzyjaźnionych firm, mimo iż również zajmuje się izolacjami, przekierowała do nas zapytanie od inwestora. Specyfika planowanych prac idealnie bowiem wpisywała się w zakres oferty Budmech – spełnialiśmy zarówno wymogi zapytania, jak i dysponowaliśmy wiedzą na temat optymalnych rozwiązań – wspomina Marek Wilary, Menedżer Działu Hydroizolacje w firmie Budmech. Na początkowym etapie tworzenia oferty zaproponowano klasyczne rozwiązanie z użyciem ciężkiej hydroizolacji na bazie podstawowego systemu w ofercie Budmech: Fosroc Proofex Engage pod płyta denną oraz Fosroc Proofex 3000 na ścianach zewnętrznych.

Już na jednym z pierwszych spotkań z generalnym wykonawcą, firmą Oddział Zachodni Mostostalu Warszawa, z którą często współpracujemy przy okazji różnych inwestycji, padło pytanie o nietypowe rozwiązanie. W trakcie wykonywania wykopu pojawiła się nieoczekiwanie przestrzeń, która wymagała uszczelnienia. – mówi Wilary.

Teren na którym rozbudowywana jest galeria charakteryzuje się różnicą poziomów. Budynki starych zakładów Polskiej Wełny, w których obecnie mieści się Etap I galerii handlowej, znajdują się na poziomie „0” wyznaczonym przez chodnik ul. Wrocławskiej. Etap II, czyli nowe zabudowania, powstały na terenie o kilka metrów wyżej. Spowodowało to konieczność przeprowadzenia prac ziemnych, aby całość galerii handlowej była na jednym poziomie – podsumowuje Waldemar Łączny, Inżynier ds. Sprzedaży Działu Systemy Hydroizolacji Budmech odpowiedzialny za projekt.

W trakcie prac natrafiono na naturalny wał gliny, torfu i innych frakcji ziemnych, który w naturalny sposób zatrzymywał wodę gruntową. Doprowadzenie powierzchni posadzki galerii do jednego poziomu, narzucało konieczność usunięcia kilku górnych metrów wału. Wał ten miał szerokość 4-6 m i przed pracami sięgał aż do poziomu gruntu. Po usunięciu jego wierzchniej warstwy, przestrzeń wypełniała się wodą. Aby możliwe było wypompowanie jej z wnętrza wykopu, całość została zabezpieczona palisadą betonową. Firma, która wykonywała palisadę, zaproponowała zrobienie wzmocnienia naturalnego wału na środku jego szerokości. Wzmocnienie miało postać grodzi zwanej trencher’em (od nazwy urządzenia, którym wykonuje się te przegrody), wykonanej  z rodzimego gruntu, cementu i bentonitu. Trencher wykonano drążąc szczelinę o szer. 50 cm na środku wału na głębokość kilku metrów. Zadaniem grodzi było wzmocnienie naturalnego wału i eliminacja przesiąków do części, w której nie występowała woda gruntowa – mówi Wilary.

Plan wykonawcy trenchera zakładał, że po zakończeniu jego tworzenia, zostaną usunięte części naturalnego wału po obu jego stronach, na głębokość ok. 0,5m. Następnie miała być wybudowana – również po obu stronach grodzi wystającej teraz ok. 0,5 m powyżej poziomu – konstrukcja z betonu zbrojonego, tworząc coś na kształt koryta betonowego, w środku którego wystawał z wału trencher. Koryto to miało szerokość. ok. 1m i tworzyło przestrzeń wewnętrzną umożliwiającą zalanie powstałej konstrukcji zaczynem bentonitowym, który miał zespolić całość i uszczelnić wierzchołek trenchera. Niestety, po odsłonięciu narażony na warunki atmosferyczne trencher, w ciągu zaledwie 1 doby wysychał i kruszył się, co spowodowało konieczność poszukiwania nietypowych rozwiązań – wspomina Waldemar Łączny.

Wyzwanie podjęli eksperci z Działu Hydroizolacji Budmech. Opracowaliśmy metodę doszczelnienia pozwalającą na zastąpienie trenchera, który się rozsypał. Na ściętym na płasko trencherze, we wcześniej wyżłobionej szczelinie, zamontowaliśmy taśmę Fosroc Supercast PVC i zalaliśmy ją żywicą akrylową PC 509 Rubber Acryl. Całość koryta była wyłożona Proofex Engage. Zamontowane zostały także elementy doszczelniające tj. węże iniekcyjne i profile pęczniejące – podsumowuje działania Budmech Wilary. Projekt doszczelnienia został wykonany zgodnie z detalem przygotowanym przez firmę NormaBud na podstawie wytycznych ekspertów Działu Hydroizolacji Budmech.

Dzisiejsze Centrum Handlowe Focus Mall to 3 główne budynki, z których najwyższy ma 5 kondygnacji, parking podziemny z 2228 miejscami parkingowymi oraz naziemny dla 800 aut. W trakcie rozbudowy powierzchnia centrum zwiększyła się o ponad 15 tys. m2. Efektem zmian jest nowoczesna przestrzeń handlowa z 60 dodatkowymi sklepami oraz strefa food-court połączona z mini strefą zabawy dla najmłodszych klientów galerii.