Membrany preaplikowane

Proofex Engage jest rozwiązaniem, które wypiera tradycyjne systemy izolacji. Gdy zewnętrzna powierzchnia czołowa betonu konstrukcyjnego jest niedostępna, izolacja przeciwwodna musi zostać wykonana przed jego aplikacją. Tradycyjne systemy (układane luźno na warstwie separacyjnej), samoprzylepne lub powłokowe, aplikowane są na podłożu z betonu podkładowego (tzw. chudego betonu), a nie na właściwym betonie konstrukcyjnym. W efekcie tego nie ma szczelnego połączenia izolacji z elementem izolowanym; pomiędzy izolacją a konstrukcją powstaje przestrzeń, co skutkować może przemieszczaniem się wody i przeciekami. Podobny problem dotyczy terenów pod zabudowę, gdzie istnieje ryzyko osiadania gruntu.

W związku z występowaniem tego typu problemów, firma Fosroc opracowała innowacyjny system Proofex Engage.

Opis produktu:

Jest to unikatowy, opatentowany system, którego bazę materiałową stanowi wodoszczelna membrana zbudowana na bazie kombinacji polietylenu i polipropylenu, zintegrowana z zespoloną fabrycznie siatką komórkową. Membrana w pełni i trwale łączy się ze świeżo wylewanym betonem.

Produkt Proofex Engage zapewnia zabezpieczenie przed wodą, parą wodną oraz gazem dla konstrukcji, do których nie może przenikać woda oraz chroni beton przed agresywnym środowiskiem w gruncie. Materiał produkowany i pakowany fabrycznie w rolce.

Dowiedz się więcej - pobierz broszurę produktową:

Previous
Next

Najważniejsze zalety membrany preaplikowanej Proofex Engage:

Ekstremalnie mocne mechaniczne wiązanie z betonem, które pozwala stworzyć monolit izolacji z konstrukcją

 • 4 mm połączenie z betonem za pomocą krzyżowo zespolonej siatki komórkowej, przyczepność powłoki potwierdzone certyfikatem z badań, badanie wg normy ASTM D903, wynik badania przyczepności – 3473 N/m,
 • połączenie nie zależy od żadnej reakcji chemicznej i może być zapewnione przy każdym układaniu betonu. Wytrzymała konstrukcja siatki i jej właściwości pozwalają uzyskać solidną i niezawodną membranę, która nadaje się idealnie do zastosowania w warunkach realizacji danego projektu,
 • membrany z PVC, membrany samoprzylepne i termozgrzewalne mogą opaść w przypadku osiadania gruntu. Może to doprowadzić do rozciągnięcia i rozerwania membrany i do wystąpienia przecieków. Jednakże, membrana Proofex Engage pozostanie na swoim miejscu, stale połączona z betonem konstrukcyjnym, zapewniając kompletną integralność izolacji przeciwwodnej, nawet w przypadku osiadania gruntu,
 • wodoszczelność membrany.

Wodoszczelność membrany

Test według normy ASTM D5385/D5385M:

 • wykonanie badania po 24 godzinach od wylania betonu
 • poddanie próbki ciśnieniu od 1 Bar do 7 Bar skokowo o 1,03 Bar w ciągu kolejnych 24 godzin,
 • brak przecieków przy wywieranym ciśnieniu hydrostatycznym do 7 Bar (70 m słupa wody),
 • w przypadku przebicia membrany woda nie ma możliwości migracji pomiędzy izolacją, a betonem dzięki innowacyjnej matrycy z siatki komórkowej i ekstremalnie silnemu wiązaniu mechanicznemu.

Test na wodoszczelność membrany zgodnie z metodą badawczą FINAT FTM 281 wykonany na próbkach Proofex Engage utrzymywanych w temperaturze 100°C przez 140 dni zgodnie z BS EN 13251: 2016 i BS EN13252: 2016,

 • badanie połączenia membrany z betonem powyżej 100 dni w temp. 100°C,
 • poddanie próbek ciśnieniu od 1 Bar do 10 Bar przez 24 godziny,
 • wyniki to brak spadku ciśnienia na próbkach badawczych, brak oznak penetracji wody pomiędzy membraną a betonem – zachowanie pełnej szczelności nawet przy ciśnieniu hydrostatycznym 10 Bar.

Mostkowanie pęknięć

 • przeprowadzony test zgodnie z normami ASTM C836 (zdolność mostkowania rys do 3 mm) i ASTM C1305 (zdolność mostkowania rys do 5 mm),
 • utwardzenie próbki betonowej w ciągu 28 dni,
 • szczelina 15 – 20 mm głębokości wycięta na szerokości środka bloków testowych,
 • umieszczenie próbek w zaciskach i poddanie rozrywaniu z prędkością 12 mm na minutę,
 • brak pęknięć przy rysie do 5 mm przy ciśnieniu hydrostatycznym 7Bar.

System niewrażliwy na otoczenie

 • brak wymogów co do warstw zabezpieczających czy betonów ochronnych – bezpośrednia aplikacja warstwy betonu, konstrukcyjnego na izolację, zdolność obciążenia przetestowana zgodnie z wymogami normy EN 12730 – wystarczający aby wytrzymać obciążenie betonu do grubości 114 m,
 • wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne mogące powstać w wyniku prowadzenia prac zbrojarskich i betonowych potwierdzone badaniem zgodnym z wymogami normy EN 12691 – brak przebić przy uderzeniu przebijakiem z wysokości 1,5 m na twardym podłożu,
 • zabezpiecza beton przed oddziaływaniem substancji chemicznych, węglowodorów oraz agresywnych soli gruntowych występujących w zanieczyszczonych miejscach, przetestowany zgodnie z wymogami normy EN 206-1, dodatkowo przed metanem i CO2 zgodnie z definicją zawartą w Raporcie BRE 212, a także przed radonem zgodnie z definicją zawartą w Raporcie BRE 211.

Wysokowydajne rozwiązania dla całej części podziemnej konstrukcji

Podejście firmy Fosroc w dziedzinie hydroizolacji polega na stworzeniu bezpieczeństwa dla klienta poprzez opracowanie kompletnych systemów. Oprócz głównych membran izolacyjnych Fosroc dostarcza także dodatkowe materiały pomocnicze będące uzupełnieniem całego systemu i stanowiące rozwiązanie dla uszczelnienia całej konstrukcji. Poświadczeniem tego są dokumenty odniesienia w postaci pełnej aprobaty Instytutu British Board of Agrément (BBA).

Lista produktów stanowiąca pełen, kompatybilny system hydroizolacji części podziemnych:

 • Proofex Engage – preaplikowana membrana wodoszczelna,
 • Proofex Detail Strip, narożniki i taśma L – prefabrykowane, butylowe elementy pomocnicze,
 • Proofex 3000 i 3000MR – samoprzylepne membrany wodoszczelne,
 • Proofex WG – wodoodporna żywica epoksydowa do uszczelniania głowic pali,
 • Proofex EFS– epoksydowa, szybkowiążąca masa do uszczelnień detali,
 • Proofex LM – bitumiczna masa izolacyjna do uszczelnień detali,
 • Supercast SW – pęczniejące profile uszczelniające (taśmy hydrofilowe),
 • Supercast PVC Rearguard i Hydrofoil – taśmy na bazie PVC,
 • Nitoseal MS – jednoskładnikowe, elastyczne uszczelniacze do spoin.

Główne obszary zastosowania w budownictwie:

 • płyty fundamentowe,
 • ściany fundamentowe jednostronnie szalowane,
 • ściany fundamentowe dwustronnie szalowane,
 • przebicia wokół membran izolacyjnych, tj. pale fundamentowe, mikropale, barety, słupy,
 • przejścia rurowe,
 • przerwy robocze w tym przerwy dylatacyjne.

Flagowe rozwiązanie hydroizolacyjne firmy Fosroc

Proofex Engage znalazł zastosowanie w projektach zrealizowanych w wielu krajach na całym świecie. Zapewnił izolację przeciwwodną milionów metrów kwadratowych konstrukcji podziemnych od momentu wprowadzenia systemu na rynek, tj. od 1999 r. Ten unikalny system jest jednym z najbardziej wydajnych i efektywnych kosztowo rozwiązań izolacji przeciwwodnej dla konstrukcji podziemnych, które są obecnie dostępne na rynku.

Zespoły Budmech i Fosroc zdają sobie sprawę, że w każdym miejscu, od momentu powstania wizji do końca realizacji projektu istnieją różne zawiłości i ograniczenia czasowe i kosztowe. Proofex Engage jako system główny wraz z całą gamą kompatybilnych akcesoriów ułatwia projektowanie i konstruowanie podziemnych systemów hydroizolacyjnych.

Korzyści z zastosowania systemu Proofex Engage

 • Historia / Doświadczenie / Zaufanie

Proofex Engage ma długą i pełną sukcesów historię, sięgającą początków z końcem 1999 roku. Od tamtego czasu system zastosowany na wielu obiektach zapewnia im szczelność, a co za tym idzie pozwala ciągle budować solidne i trwałe relacje z kontrahentami. Inwestorzy i projektanci mają zawsze pewność, że wznoszone i projektowane przez nich konstrukcje podziemne są w pełni chronione przed szkodliwymi skutkami wnikania wody. Aktywne wsparcie procesu realizacji widoczne jest na zebranych i publikowanych studiach przypadków z realizacji.

 • Certyfikacja systemu

System posiada oznakowanie CE, niezależny certyfikat akredytowanej jednostki badawczej BBA w Wielkiej Brytanii, jest zgodny z uznanymi za podstawę wykonywania wszelkich testów i badań normami europejskimi EN jak i światowymi ASTM International. Ponadto Fosroc posiada własne laboratoria badawcze obok zakładów produkcyjnych, tzw. centra rozwoju technologii i produktów w Wielkiej Brytanii i Indiach. Zakłady produkcyjne posiadają akredytację ISO90001 i ISO14001.

 • Wsparcie techniczne

Doradcy techniczni Budmech wraz z menadżerami ds. specyfikacji Fosroc służą pomocą w tworzeniu specyfikacji i tworzeniu indywidualnych szczegółów projektu, w tym rysunków CAD. Ciągle aktualizowana baza dokumentacji technicznej zapewnia szybką pomocą na etapie projektowania. Fosroc z dumą i pasją udostępnia także wszelkie publikacje i zachęca do korzystania nowo otwartej platformy e-learningowej. Webinarium umożliwia korzystanie ze szkoleń online, na życzenie jak i z dotychczas przeprowadzonych. 

Więcej na stronie: https://fosroc.com/english/fosroc-webinars

 • Przechowywanie / Transport / Instalacja

Proofex Engage jest z powodzeniem zainstalowany na całym świecie w różnych warunkach na budowie. Od zimnych do ekstremalnie gorących warunków klimatycznych, od małych do ogromnej wielkości projektów, system udowodnił swoją przydatność do swobodnego zastosowania. Jego długoletnia żywotność, brak wrażliwości na procesy starzenia, to nie wątpliwe zalety w trakcie transportu oraz instalacji. System Proofex Engage zapewnia doskonałe całościowe korzyści kosztowe dzięki szybkiej i łatwej metodzie montażu jednowarstwowego. Technologia wykonania membrany z polietylenu i polipropylenu oraz czyste łączenie mechaniczne z betonem jest odpowiednie dla rzeczywistych warunków na placu budowy, gdzie obecny jest brud, kurz, brudna wodna, matrycę komórkową można łatwo oczyścić powietrzem przed wylaniem betonu, co w połączeniu z jej wyjątkową wytrzymałością zapewnia komfort klientom podczas wykonywania hydroizolacji.

Zastosowanie systemu Proofex Engage gwarantuje w pełni szybkie, terminowe i bezpieczne i szczelne wykonanie hydroizolacji dla całego okresu istnienia konstrukcji.

 • Kompatybilne rozwiązania/Produkty dodatkowe

Fosroc posiada wypróbowane i przetestowane rozwiązania dla większości elementów konstrukcji. Szeroka gama produktów dla najbardziej skomplikowanych i newralgicznych miejsc, jak chociażby głowice pali, obejmujące zakresem zastosowania wodoodporną zaprawę epoksydową, która łączy się z matrycą komórkową Proofex Engage, co zapewnia kompatybilność, ciągłość integralności i wytrzymałości hydroizolacji w tych krytycznych miejscach.

 • Wsparcie techniczne

Zespoły Budmech i Fosroc nie tylko dostarczają rozwiązania na budowy, ale zapewniają również szkolenia na miejscu, na budowach, dalej szkolenia teoretyczne asortymentowe oraz systemowe, a także szkolenia praktyczne potwierdzone certyfikatami autoryzacji i przynależnością do grupy zrzeszonych firm wykonawczych Fosroc Waterproofing Alliance Group.

Izolacja części podziemnych - wybrane realizacje

Kliknij i dowiedz się więcej: