Membrany PVC fundamenty

Ecoflex V i Ecoflex V PT to elastyczne, syntetyczne membrany hydroizolacyjne z plastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-P), uzyskane w procesie wielokrotnej ekstruzji. Jednowarstwowe membrany w wersji dwukolorowej z warstwą sygnałową. Różne kolory po obu stronach membrany, jasna na stronie wierzchniej, ciemna od spodu, umożliwiają natychmiastowe wykrycie uszkodzenia membrany podczas instalacji.

Membrany te charakteryzują się wysoką odpornością na mikroorganizmy zawarte w glebie, na przerastanie korzeni, na uderzenia oraz na niskie temperatury. Przeznaczone są do izolowania fundamentów i ścian przed substancjami agresywnymi, wodą naporową i podniesionym poziomem wód podziemnych w środowisku, w którym występuje ryzyko skażenia produktami ropopochodnymi, takimi jak np. oleje mineralne czy olej napędowy.

Zastosowanie:

 • fundamenty,
 • tunele,
 • mury oporowe.

Główne zalety:

 • wysoka wytrzymałość i plastyczność,
 • gwarantowana wytrzymałość na ściskanie,
 • znakomita zgrzewalność,
 • odporność na działanie agresywnych wód gruntowych,
 • elastyczność i zginanie w niskiej temperaturze,
 • wyjątkowa odporność na przebicia,
 • odporność na przerastanie korzeniem roślin,
 • bezpieczeństwo zdrowotne i ekologiczne.

Membrana ECOFLEX V

 • membrana ECOFLEX V to elastyczna membrana syntetyczna z plastyfikowanego chlorku winylu (PVC-P),
 • jest uzyskana w procesie wielokrotnej ekstruzji,
 • występuje wersji dwukolorowej z warstwą sygnałową,
 • stabilna wymiarowo nawet w wysokich temperaturach,
 • wysoka wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne,
 • wysoka odporność na mikroorganizmy zawarte w glebie, na przerastanie korzeni,
 • jest to membrana jednowarstwowa, co ułatwia kontrolę szczelności wykonanego płaszcza,
 • jest odporna chemicznie na prawie wszystkie kwasy nieorganiczne, zasady i ich sole,
 • wytrzymałość na rozciąganie 15/Nmm2,
 • wydłużenie do 250%,
 • zgodna z normą EN13491,
 • zgodna z normą EN13967.

Membrana ECOFLEX V PT

 • ECOFLEX V PT to elastyczna, syntetyczna membrana hydroizolacyjna z plastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-P),
 • uzyskana w procesie współwytłaczania,
 • jednowarstwowa membrana w kolorze czarnym,
 • membrana charakteryzuje się wysoką odpornością na mikroorganizmy zawarte w glebie, na przerastanie korzeni, na uderzenia oraz na niskie temperatury,
 • stabilna wymiarowo również w wyższej temperaturze,
 • wysoka wytrzymałość i odporność chemiczna na wody zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi,
 • wytrzymałość na rozciąganie 10/Nmm2,
 • wydłużenie do 200%,
 • spełnia normę EN13491,
 • spełnia normę EN13967.
 •  

Izolacja części podziemnych - wybrane realizacje

Kliknij i dowiedz się więcej: