Doradztwo techniczne

Korzystając z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów, wspieramy klientów w wyborze odpowiednich rozwiązań dopasowanych do konkretnych wymagań projektowych. Powyższe hasło opiera się na sprzedaży rozwiązań połączonych z gamą specjalistycznych usług świadczonych przez naszą firmę i naszych pracowników.

Ostatnie lata w branży budowlanej charakteryzowały się dynamicznym rozwojem technologii i materiałów, oferowanych przez dostawców. Pojawiło się wiele nowych rozwiązań i ciekawych modyfikacji produktów, w efekcie czego zwiększył się wachlarz ich zastosowań.

Specjalistyczne produkty wymagają jednak odpowiedniej wiedzy technicznej aby móc je wykorzystać w sposób bezpieczny i optymalny. Chcąc zapewnić kompleksową i rzetelną obsługę nasi eksperci z przyjemnością podzielą się z Państwem swoją specjalistyczną wiedzą, zarówno na etapie przygotowania inwestycji, jak i każdego dnia jej realizacji.

Z doświadczenia wiemy, że model ścisłej współpracy z inwestorami, projektantami, architektami, ekipami wykonawczymi oraz dbałość o każdy detal są niezbędne, aby uzyskać najlepsze rozwiązania. Kierując się tymi zasadami jesteśmy w stanie spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagających Klientów.

Strefa Klienta

Inwestor

 • Pomoc w przygotowaniu dokumentacji i kosztorysów inwestorskich
 • Optymalizacja rozwiązań na różnych etapach procesu inwestycyjnego
 • Dobór rozwiązań i ich montaż gwarantujący szczelność obiektu w całym okresie jego użytkowania, a także chroniących środowisko
 • Analizy i oceny techniczne stanu budowli, programy naprawcze
 • Stosowanie rozwiązań przyjaznych środowisku zgodnie z posiadami deklaracjami EPD

Projektant

 • Tworzenie specyfikacji technicznych do projektu, w tym rysunków CAD i BIM
 • Dobór optymalnych rozwiązań adekwatnych do przeznaczenia obiektów
 • Udostępnianie biblioteki plików i publikacji na platformach e-learningowych
 • Szkolenia, prezentacje z zakresu hydroizolacji i uszczelnień konstrukcji

Generalny Wykonawca

 • Dobór pełnych systemów, posiadających kompletną certyfikację jakościową
 • Szczegółowe kosztorysy zawierające wycenę materiałów wraz z ich nakładem zużyć oraz kosztami robocizny
 • Zapewnienie ciągłości dostaw i stanów magazynowych nawet dla najbardziej rozległych w czasie inwestycji
 • Dokumentacje warsztatowe, dokumentacje powykonawcze
 • Specyfikacje techniczne dotyczące napraw, uszczelnień, w tym renowacji obiektów
 • Szkolenia teoretyczne jak i praktyczne

Wsparcie projektowe

Doradcy techniczni Budmech oferują w pełni zintegrowaną usługę, obejmującą swym zakresem wszystkie obszary, od wstępnej konsultacji, spotkania, analizy problemu, doboru rozwiązania, po kompleksowe wsparcie na miejscu i pewny montaż rozwiązań poparty udzieleniem gwarancji szczelności.

Projektowanie hydroizolacji to nie tylko dobór odpowiednich rozwiązań, ale także tworzenie pełnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru prac, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji w postaci projektów warsztatowych, projektów technologicznych, indywidualnych szczegółów projektu, w tym rysunków CAD, a także BIM.

Nasz personel składa się przeszkolonych doradców technicznych, posiadających wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i doborze rozwiązań do hydroizolacji fundamentów, dachów, a także specjalistycznych produktów do napraw i uszczelnień konstrukcji.

Oceny stanu budynków, pomiary wilgotności, ekspertyzy i opinie techniczne

Współpraca z rzeczoznawcami budowlanymi, laboratoriami badawczymi i ekspertami z dziedziny hydroizolacji daje nam możliwość szybkiego wsparcia w zakresie diagnostyki i oceny stanu technicznego pojedynczych elementów jak i całych budynków czy budowli.

Usługi tego typu skierowane są  zarówno do klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych, tj. wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, inwestorzy, serwisy gwarancyjne, serwisy techniczne generalnych wykonawców, zarządcy nieruchomości.

Szkolenia

Budmech Hydroizolacje we współpracy z Dostawcami z dumą i pasją udostępnia wszelkie publikacje i zachęca do korzystania odpowiednich aplikacji, w których na wyciągnięcie ręki klient może znaleźć to czego szuka.  Dodatkowo nowo otwarte platformy e-learningowee, prowadzone Webinaria umożliwiają korzystanie ze szkoleń online, na życzenie jak i z dotychczas przeprowadzonych. Nasi doradcy techniczni zapewniają także pełną obsługę przed i posprzedażową w postaci szkoleń w siedzibie firmy, na budowach czy też u klienta, obejmujących swym zakresem teorię i praktykę, potwierdzonych uzyskaniem odpowiednich certyfikatów autoryzacji. Relacje ze szkoleń w zakładce aktualności i poniżej: