Żywice metakrylowe (MMA)

Matacryl MMA to system najnowszej generacji oparty na szybkowiążącej żywicy metakrylowej (MMA) przeznaczony do wykonywania izolacji przeciwwodnych płyt mostów, wiaduktów, koryt balastowych i innych obiektów inżynieryjnych.

Główne zalety izolacji MMA:

 • łatwy do nakładania ręcznie lub natryskowo,
 • wysoka elastyczność dzięki doskonałej przyczepności do pęknięć nawet w temperaturze -20°C,
 • możliwość układania przy ujemnej temperaturze,
 • membranowa izolacja bezszwowa (brak połączeń pomiędzy nanoszonymi warstwami),
 • szybka aplikacja również na układania na powierzchniach pionowych,
 • całkowicie utwardzona godzinę po aplikacji,
 • bardzo wysoka odporność na uderzenia,
 • aprobata IBDIM, BBA/HAPAS niezależnie certyfikowane.

Izolacja MMA wykorzystywana jest w inżynierii komunikacyjnej do wykonywania:

 • izolacji płyt mostowych pod nawierzchnie asfaltowe,
 • izolacjo-nawierzchni na obiektach mostowych, obciążonych ruchem pieszym lub ruchem kołowym, w tym na kładkach i chodnikach obiektów mostowych i parkingach, w garażach wielopoziomowych oraz na jezdniach obiektów mostowych,
 • izolacja koryt balastowych kolejowych obiektów mostowych, nie wymagająca warstwy ochronnej podczas wypełniania tłuczniem koryta balastowego.