Podlewki

Fosroc Conbextra Grouts to szeroka gama zapraw na bazie cementowej bądź epoksydowej do wykonywania podlewek, wypełniania otworów i kotwienia elementów. Doskonale sprawdzają się w różnych sektorach budownictwa:

 • obiekty przemysłowe, tj. zakłady produkcyjne od produktów petrochemicznych do produkcji żywności i napojów,
 • obiekty inżynierii lądowej, w tym stacje paliw, turbiny wiatrowe, mosty drogowe, kolejowe, porty, tunele,
 • obiekty budownictwa komercyjnego i mieszkaniowego.

Fosroc Conbextra Grouts są wybierane ze względu na ich wyjątkową zdolność kompensacji skurczu na etapie wstępnego utwardzania i po stwardnieniu. Bardzo dobre właściwości pozwalające na przenoszenie wysokich obciążeń dynamicznych, stabilność, wytrzymałość na ekspozycją chemiczną i ekstremalne temperatury czyni je numerem 1 w branży przy wyborze dla krytycznych sytuacji obciążeniowych.

Zastosowanie produktów:

 • podlewki pod urządzenia i maszyny,
 • podlewki pod płyty podstaw, np. słupów, szyn suwnic, turbin, łożysk mostowych,
 • mocowanie, kotwienia elementów metalowych w betonie,
 • naprawy, uzupełnianie ubytków, szczelin i kawern w betonie,
 • uszczelnianie głowic pali kotwiących w płytach fundamentowych.

Dowiedz się więcej - pobierz broszurę produktową:

Zaprawa do wypełniania szczelin Conbextra HF (High Flow)

Wysoce płynna zaprawa do wypełniania szczelin o grubości od 10 do 100 mm. Stworzona do zastosowania na dużych płytach fundamentowych, łączenia prefabrykowanych płyt betonowych, kotwienia stalowych prętów zbrojeniowych czy cementowania w miejscach trudno dostępnych.

Główne zalety:

 • nie kurczy się,
 • wysoka wytrzymałość początkowa,
 • nie zawiera chlorków,
 • nadaje się do pompowania,
 • dociera w trudnodostępne miejsca,
 • moduł sprężystości – 32,7 GPa,
 • produkt niepalny.

Zgodność z normami:

 • Conbextra HF jest zgodna z klasyfikacją R4 według BS EN 1504-3,
 • Conbextra HF jest zgodna z wymaganiami normy BS EN 1504-6,
 • zgodność ze standardem LU 1-085 „Fire Safety Performance of Materials” (bezpieczeństwo pożarowe materiałów).

Zaprawa epoksydowa Conbextra EPR

Conbextra EPR (epoxy grout 10 mm – 120 mm) to trzyskładnikowa, wysoce płynna zaprawa epoksydowa ze specjalnie dobranymi wypełniaczami, do zastosowań w szczelinach o grubościach od 10 mm do 120 mm. Przeznaczona do kotwienia elementów stalowych, spoinowania szczelin pod płytami fundamentowymi, szynami suwnicowymi czy turbinami.

Główne zalety:

 • nie kurczy się,
 • tworzy wyjątkowo silne i trwałe wiązanie,
 • wysoka wytrzymałość na zginanie i rozciąganie,
 • szybki wzrost siły umożliwia szybkie uruchomienie instalacji,
 • odporna na większość chemikaliów,
 • odporna na tłuszcze, kwasy, zasady, wodę słodką i morską.

Zgodność z normami:

 • Conbextra EPR jest zgodna z wymaganiami BS EN 1504-6,
 • Conbextra EPR jest zgodna z klasyfikacją R4 według BS EN 1504-3.

Zaprawa epoksydowa Conbextra EP10

Conbextra EP10 (Epoxy Grout 0,25 mm 10 mm) to bardzo płynna, dwuskładnikowa zaprawa epoksydowa o niskiej lepkości; idealna do wypełniania małych szczelin od 0,25 mm do 10 mm. Wypełnia też pęknięcia włoskowate w płytach betonowych. Jest odporna na większość chemikaliów. Sprawdzi się wszędzie tam, gdzie potrzebna jest wysoka wytrzymałość, m.in. w hutach, rafineriach, zakładach chemicznych, pod szyny i fundamenty maszyn.

Główne zalety:

 • niska lepkość,
 • wyjątkowo silne i trwałe wiązanie,
 • wysoka wytrzymałość na zginanie i rozciąganie,
 • szybki wzrost siły umożliwia szybkie uruchomienie instalacji,
 • odporna na większość chemikaliów,
 • odporna na tłuszcze, kwasy, zasady, wodę słodką i morską.

Zgodność z normami:

 • Conbextra EP10 jest zgodna z klasyfikacją R4 według BS EN 1504-3,
 • Conbextra EP10 jest zgodna z wymaganiami BS EN 1504-6.

Podlewka cementowa Conbextra UW

Conbextra UW (Under Water) to bezskurczowa zaprawa cementowa do zastosowań podwodnych; doskonała stosowania w obszarach takich jak: podstawy słupów, kolumny mostowe, filary nadbrzeżne. Podlewka cementowa Conbextra UW przeznaczona jest do szczelin o grubościach od 10 mm do 150 mm.

Główne zalety:

 • nie ulega wypłukiwaniu,
 • dwufazowy system kompensacji skurczu,
 • odporna na zamarzanie,
 • nie kurczy się,
 • tworzy silne i trwałe wiązanie,
 • nie zawiera chlorku,
 • moduł sprężystości – 30,7 GPa,
 • produkt niepalny.

Zgodność z normami

 • Conbextra UW jest zgodna z klasyfikacją R4 według normy BS EN 1504-3,
 • Conbextra UW spełnia wymagania normy EN 13501-1 klasa A1 (niepalny).

Podlewka cementowa Conbextra BB92

Conbextra BB92 (Bridge Bearing) to ultra wydajna zaprawa do zastosowań przy fundamentach turbin wiatrowych, pod łożyskami mostów, a także do instalacji olejowych i gazowych. Zalecana do szczelin o grubościach od 10 mm do 150 mm.

Podlewka cementowa Conbextra BB92 zachowuje idealną płynność szczególnie w niskich temperaturach.

Główne zalety:

 • nie kurczy się,
 • odporna na zginanie,
 • tworzy silne i trwałe wiązanie,
 • do wpompowywania lub wlewania,
 • czas wiązania < 5 godzin,
 • moduł sprężystości – 41 GPa.

Zgodność z normami:

 • Conbextra BB92 jest zgodna z wymaganiami normy BS EN 1504-6,
 • Conbextra BB92 jest zgodna z wymaganiami normy EN 13501-1 Klasa A1 Niepalny.

Podlewka cementowa Conbextra TS

Conbextra TS (Thick Section) to wysoce płynna, niekurczliwa zaprawa cementowa do podlewek; odpowiednia do wypełniania szerszych szczelin w grubościach od 75 mm do 500 mm.

Podlewka cementowa Conbextra TS może być wpompowywana lub wlewana.

Główne zalety:

 • nie kurczy się,
 • tworzy silne i trwałe wiązanie,
 • może być wpompowywana lub wlewana,
 • odpowiedni dla grubych odcinków,
 • produkt niepalny,
 • nie zawiera chlorku.,
 • moduł sprężystości – 32,7 GPa,

Zgodność z normami:

 • Conbextra TS jest zgodna z klasyfikacją R4 według BS EN 1504-3,
 • Conbextra TS jest zgodna z wymaganiami BS EN 1504-6,
 • odporność ogniowa EN 13501-1 (Klasa A1 Niepalny),
 • zgodność ze standardem LU 1-085 „Fire Safety Performance of Materials” (bezpieczeństwo pożarowe materiałów).

Podlewka cementowa Conbextra GP

Conbextra GP (general purpuse) to swobodnie płynąca, niekurczliwa zaprawa cementowa do standardowych podlewek i kotwienia elementów metalowych. Może być stosowana także przy konsystencji gładzi. Zalecane grubości wypełnianych szczelin: od 10 mm do 75 mm. Niskie zapotrzebowanie podlewki cementowej Conbextra GP na wodę zapewnia wysoką siłę oraz długotrwałą jakość.

Produkt gotowy do użycia.

Główne zalety:

 • nie kurczy się,
 • tworzy silne i trwałe wiązanie,
 • do stosowania przy konsystencji płynnej lub w formie gładzi,
 • moduł sprężystości – 22 GPa,
 • nie zawiera chlorku,
 • produkt niepalny.

Zgodność z normami:

 • Conbextra GP jest zgodna z klasyfikacją R4 według BS EN 1504-3,
 • Conbextra GP jest zgodna z wymaganiami BS EN 1504-6,
 • odporność ogniowa EN 13501-1 (Klasa A1 Niepalny),
 • zgodność ze standardem LU 1-085 „Fire Safety Performance of Materials” (bezpieczeństwo pożarowe materiałów).

Zaprawa uszczelniająca Fosroc Proofex WG

Fosroc Proofex WG to epoksydowa wodoodporna zaprawa uszczelniająca, stosowana na elementach typu: głowice pali, styki zamków ścian szczelinowych, oczepy, w celu uzyskania kompletnej szczelności fundamentów w połączeniu z systemem izolacji Proofex Engage.

Proofex WG to trzykomponentowy system, tzn. epoksydowa żywica bazowa, ciekły utwardzacz oraz specjalnie dobrane wypełniacze.

Optymalny do zastosowań przy grubościach od 20 do 100 mm.

Główne zalety:

 • nie kurczy się, a tym samym zapewnia całkowity kontakt powierzchniowy i wiązanie, nie tworzy warstwy poślizgowej co ma bardzo duże znaczenie w elementach typu pale wchodzących w konstrukcję płyty fundamentowej – uszczelnia, eliminując powstanie przecieków w tak newralgicznym miejscu,
 • całkowicie wodoodporny i kompatybilny z membranami Proofex,
 • wysoka wytrzymałość na ściskanie, rozciąganie i zginanie,
 • szybka i wygodna instalacja dzięki szybkiemu reakcji wiązania.