Naprawa betonu

Fosroc Renderoc PCC – zaprawy do reprofilacji, napraw betonu, wzmocnione polimerami, zgodne z wymogami normy EN 1504

Kompletny system naprawczy do betonów spełniające wymogi klas R2, R3 i R4. Przeznaczony do napraw dużych powierzchni betonowych, napraw kolumn, słupów, belek, wyrównywania podłoży a także szpachlowania drobnych ubytków.

Produkty Renderoc do specjalistyczna gama materiałów do napraw betonu w nowym budownictwie. Wysokiej klasy zaprawy PCC i szereg produktów dodatkowych spełniają wymogi zharmonizowanej normy EN 1504. Zakres ich stosowania jest bardzo szeroki – od zabezpieczania zbrojenia w betonie przed korozją, przez odtwarzanie częściowej struktury elementów lub całych powierzchni betonowych, aż do wykonywania cienkowarstwowych szpachlówek wykończeniowych.

W ofercie Fosroc znajdziemy gotowe do użycia suche mieszanki zarówno do standardowej aplikacji ręcznej oraz zaprawy stosowane za pomocą suchego i mokrego natrysku, tzw. zaprawy torketowe:

 • Renderoc DS (DSR) – zaprawa torkretowa,
 • Nipoprime Zincrich – antykorozyjny podkład cynkowy do stosowania na odkrytych zbrojeniach stalowych,
 • Renderoc Primer– dwuskładnikowy podkład szczepny, warstwa gruntująca,
 • Renderoc HBS– naprawcza zaprawa betonowa klasy R4 wzmocniona polimerami, stosowana dla grubości od 10 do 40 mm w jednym cyklu,
 • Renderoc S– naprawcza zaprawa betonowa klasy R4 wzmocniona polimerami, stosowana dla grubości od 5 do 100 mm w jednym cyklu,
 • Renderoc FC– modyfikowana polimerami szpachlówka cementowa klasy R2, stosowana dla grubości od 0,5 do 3 mm w jednym cyklu,
 • Nitobond AR/HAR– polimerowa emulsja gruntująco-utwardzająca, stosowana pomiędzy cyklami roboczymi, przy zwiększeniu grubości zapraw PCC,
 • Renderoc ST05 – grubowarstwowa zaprawa uszczelniająca,
 • Renderoc LA60 – płynny mikrobeton.

Dowiedz się więcej - pobierz broszurę produktową:

Renderoc Patch

Szybkowiążąca zaprawa wyrównawcza o doskonałej wytrzymałości. Nadaje się do zastosowań zewnętrznych: napraw i reprofilacji ostrych krawędzi czy posadzek i może być nakładana pionowo od stóp o grubości do 30 mm bez deformacji opadającej.

Główne zalety:

 • wysoka wytrzymałość,
 • niska przepuszczalność wody,
 • do aplikacji ręcznej lub kielnią,
 • możliwość przyciemnienia lub rozjaśnienia łaty.

Renderoc HB45 (high build 45N)

Grubowarstwowa zaprawa reprofilacyjna typu PCC do wyrównywania niewielkich fragmentów. Zaprawa nadaje się do prac pionowych i poziomych od góry. Może być stosowana na ubytkach o grubości do 80 mm w pionie i do 70 mm w poziomie.

Główne zalety:

 • wysoka odporność na ściskanie (maksymalna kompatybilność z betonem o wytrzymałości na ściskanie 35 – 60 N/mm²),
 • niska przepuszczalność wody, CO2 i chlorków,
 • długotrwała stabilność wymiarowa,
 • często eliminuje konieczność deskowania,
 • bez dodatków chlorkowych,
 • wysoka odporność na mróz.

Zgodność z normami

 • Renderoc HB45 jest zgodny z wymaganiami normy EN 1504-1,
 • Renderoc HB45 jest zgodny z wymaganiami normy EN 1504-3.

Renderoc HB45 (high build 45N)

Grubowarstwowa zaprawa reprofilacyjna typu PCC do wyrównywania niewielkich fragmentów. Zaprawa nadaje się do prac pionowych i poziomych od góry. Może być stosowana na ubytkach o grubości do 80 mm w pionie i do 70 mm w poziomie.

Główne zalety:

 • wysoka odporność na ściskanie (maksymalna kompatybilność z betonem o wytrzymałości na ściskanie 35 – 60 N/mm²),
 • niska przepuszczalność wody, CO2 i chlorków,
 • długotrwała stabilność wymiarowa,
 • często eliminuje konieczność deskowania,
 • bez dodatków chlorkowych,
 • wysoka odporność na mróz.

Zgodność z normami

 • Renderoc HB45 jest zgodny z wymaganiami normy EN 1504-1,
 • Renderoc HB45 jest zgodny z wymaganiami normy EN 1504-3.

Renderoc ST 05

Ochronna dwuskładnikowa powłoka naprawcza do zastosowań w zakresie 0-5 mm. Chroni beton i elementy kamienne przed wnikaniem wody i wilgoci.

Powłoka naprawcza Renderoc ST 05 może być stosowana na powierzchniach podłóg, ścian i sufitów, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Typowe zastosowania obejmują uszczelnianie ścian piwnic, złącz konstrukcyjnych, basenów, struktur morskich, zbiorników na wodę (w tym pitnej), balkonów oraz płyt betonowych.

Główne zalety:

 • tworzy doskonałe wiązanie z betonem bez gruntowania,
 • zabezpiecza powierzchnię przed aktywnym i pasywnym ciśnieniem wody,
 • chroni przed agresywną wodą gruntową,
 • chroni przed niektórymi środkami chemicznymi i kwasami,
 • łatwe mieszanie i aplikacja,
 • możliwość stosowania w pionie i w poziomie,
 • bariera karbonatyzacyjna,
 • bariera chlorkowa,
 • wysoka odporność na mróz,
 • wysoka odporność na ściskanie,
 • produkt niepalny.

Zgodność z normami:

 • Renderoc ST05 jest zgodny z wymaganiami normy EN1504-03 klasa R4,
 • Renderoc ST05 jest zgodny z wymaganiami normy BS EN 1504-2.

Renderoc LA60 (Low Alkalinity)

Swobodnie płynący mikrobeton o wysokiej wydajności i niskiej zawartości alkaliów, mający charakter zasadowy, dzięki czemu chroni zbrojenia stalowe w betonie. Możliwa aplikacja mikrobetonu dla grubości od 25 mm do 300 mm. Maksymalna kompatybilność z betonem o wytrzymałości na ściskanie rzędu 30-60 N/mm². Podwójny system rozszerzania wyrównuje kurczliwość w stanie plastycznym i utwardzonym.

Główne zalety:

 • niska przepuszczalność,
 • duża wytrzymałość na ściskanie,
 • niska zawartość alkaliów,
 • podwójny system rozszerzania,
 • wydajność,
 • odporność na chlor i CO,
 • do napraw betonu, na którym doszło do reakcji alkaliów z krzemionką (ASR),
 • do zastosowania ręcznego poprzez zalewania i do pompowania maszynowego.

Zgodność z normami:

 • Renderoc LA 60 jest zgodny z wymaganiami normy EN1504-3 klasa R4.

Fosroc Renderoc Plug

Szybkowiążące hydroizolacyjne zaprawy cementowe zgodne z wymogami normy EN 1504 klasa R1.

Umożliwiają łatwą aplikację na powierzchniach poziomych, pionowych oraz sufitowych z zachowaniem różnych wariantów grubości. Dostępne są dwie wersje:

 • Renderoc Plug 1 uszczelniacz zatwierdzony do stosowania w publicznych wodociągach o czasie początkowego wiązania wynoszącym 1 minutę,
 • Renderoc Plug 20 wyszczególniony w normie BS6920 o czasie początkowego wiązania wynoszącym około 20 minut.

Zastosowania budowlane:

 • segmenty betonowe,
 • fundamenty,
 • betonowe i murowe wyłożenia tuneli,
 • instalacje ściekowe i kanalizacyjne,
 • studzienki rewizyjne,
 • rury pod poziomem ziemi,
 • podziemia kopalni.

Główne zalety:

 • awaryjne zatrzymywanie wody.
 • produkt jednoskładnikowy.
 • doskonała przyczepność do podłoża.
 • niska egzoterma ogranicza występowanie spękań termicznych.
 • gotowe opakowania umożliwiają uzyskanie równo miernego dozowania na miejscu instalacji.
 • nie zawiera chlorku.