Hydroizolacja Nitocote CM210

Fosroc Nitocote CM210 to elastyczna, dwuskładnikowa, bezszwowa wodoodporna powłoka cementowa używana do zabezpieczania betonowych elementów konstrukcyjnych budowli przeciwko wilgoci gruntowej, wody bezciśnieniowej oraz tej będącej pod naporem.

Fosroc Nitocote CM210 tworzy także elastyczną i wodoodporną powłokę, mostkującą rysy powłokę od wewnątrz odpowiednią dla uszczelnienia zbiorników gromadzących wodę.

Fosroc Nitocote CM210 dostarczany jest w szczelnych opakowaniach, tzn. składnik A proszkowy oraz składnik B polimerowy. Produkt został zaprojektowany do łatwego mieszania na miejscu budowy za pomocą wolnoobrotowej wiertarki i mieszadła, a następnie do nakładania na podłoże pędzlem, wałkiem, pacą lub natryskowo.

Zgodność z normami:

 • EN 1504-2 Systemy ochrony powierzchniowej betonu, zabezpieczenie powierzchni betonowych przed przenikaniem wody,
 • BS 6920: 2000 Przydatność produktów do stosowania w kontakcie z wodą pitną i ich wpływ na jakość wody,
 • zatwierdzony dokument – Atest higieniczny instytutu WRAS nr 1301547,
 • DIN 1048 – odporność na ciśnienie hydrostatyczne,
 • odporność ogniowa wg BS 476: 1986 Część 6 i 7.

Dowiedz się więcej - pobierz broszurę produktową:

Główne zalety powłok cementowych:

 • elastyczność,
 • otwarty na dyfuzję pary wodnej,
 • dopuszczony do stosowania w zbiornikach wody pitnej oraz publicznych instalacjach wodociągowych (atest WRAS),
 • odporny na wysoki wypór (ciśnienie ujemne) i napór hydrostatyczny (ciśnienie dodatnie),
 • doskonałe wiązanie z podłożami betonowymi i ceglanymi,
 • długi okres eksploatacji,
 • łatwe nakładanie pędzlem, wałkiem, pacą lub poprzez natrysk,
 • wiązanie z omszałym i wilgotnym betonem bez wstępnego gruntowania,
 • skuteczna bariera dla siarczanów i chlorków.

Zastosowanie budowlane powłok cementowych:

Od zewnątrz:

 • ściany,
 • posadzki,
 • inne betonowe elementy, konstrukcyjne.

Od wewnątrz:

 • zbiorniki retencyjne,
 • zbiorniki przeciwpożarowe,
 • zbiorniki na wodę pitną,
 • zbiorniki na ścieki,
 • kanały i przepusty wodne.