Hydroizolacje zbiorników wodnych

Hydroizolacje  zbiorników na wodę opadową, oczek wodnych, zbiorników do hodowli ryb i małych retencji.

W porównaniu z innymi krajami europejskimi, Polska posiada niewielkie zasoby wodne, które w dużym stopniu zależą od opadów atmosferycznych. W skład takich zasobów wchodzą: wody powierzchniowe w rzekach, jeziorach, zbiornikach wodnych oraz wody podziemne.

Previous
Next

Niski stan zasobów wodnych w Polsce wiąże się z nieprawidłowo prowadzonymi działaniami melioracyjnymi w rolnictwie i leśnictwie w latach powojennych oraz zmianami klimatu, spowodowanymi przez:

 • susze i powodzie,
 • pożary terenów leśnych i rolniczych,
 • spadek poziomu wód gruntowych,
 • zmniejszenie powierzchni terenów podmokłych,
 • niższą zdrowotność drzew,
 • obniżeniem różnorodności biologicznej.

Ochroną przed tymi zjawiskami miały być duże zbiorniki retencyjne. Przez niewielką pojemność tych zbiorników, wynoszącą ok. 4 mld m3, stanowiącą niespełna 6% objętości średniego rocznego odpływu, nie gwarantują one odpowiedniego zaopatrzenia w wodę. Pokazuje to niskie możliwości retencyjne sztucznych zbiorników wodnych w Polsce. Dlatego bardzo istotne jest zachowanie lub stworzenie niewielkich obszarów wodnych, w tym małych retencji i zbiorników na wodę opadową.

Mała retencja i zbiorniki na wodę opadową polegają na gromadzeniu wody w niewielkich zbiornikach poprzez zatrzymywanie lub spowalnianie spływu wód. Na terenach nizinnych mała retencja polega głównie na zwiększaniu możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałaniu suszy i powodzi. Na terenach górskich ma na celu przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych.

Mała retencja i zbiorniki na wodę opadową przyczyniają się do likwidacji przyczyn i skutków pogorszenia naturalnych stosunków wodnych poprzez spowalnianie odpływu wody na terenie całego kraju. Innym zadaniem zbiorników na wodę jest minimalizacja skutków suszy, przeciwdziałanie powodzi i wspieranie pro-środowiskowych metod retencjonowania wody.

Przy budowie zbiornika warto zastanowić się i skorzystać z programów wsparcia jak chociażby „Moja Woda”, które pomagają chronić zasoby wodne przy jednoczesnym dofinansowaniu i częściowej refundacji kosztów takiego przedsięwzięcia.

Obszar naszego działania

W ramach izolacji zbiorników docieramy do następujących sektorów:

 

Budownictwo komunikacyjne​

Mosty i wiadukty drogowe, skrzyżowania wielopoziomowe, tunele, przejścia podziemne, przepusty, wraz z dworcami i obiektami zaplecza.

Rolnictwo

Zbiorniki do nawadniania w gospodarstwach rolnych, szklarniach, zbiorniki retencyjne, stawy i oczka wodne, stawy rybne

Technologie i rodzaje rozwiązań jakie wykorzystujemy do hydroizolacji zbiorników

Zbiorniki na wodę wykonuje się poprzez montaż membran EPDM grubości 1,0 mm lub 1,2 mm w płachtach bądź membran PVC czy PEHD w grubościach od 1mm do 2mm.

W przypadku membran EPDM instalujemy najczęściej gotowe płachty, natomiast rolki z membraną PVC czy HDPE wymagają łączeń na zakładach poprzez zgrzew gorącym powietrzem (PVC) albo zgrzew gorącym powietrzem lub spawanie sznurem HDPE (membrany HDPE).
Płachty bądź rolki układane są we wcześniej przygotowanym wykopie i wyłożonych włókniną min. 300 g/m2
Wymiary płacht bądź rolek po zgrzaniu powinny być powiększone minimum o 1 m z każdej strony w celu zakotwienia płachty w rowku kotwiącym.

Dodatkowo oprócz membrany hydroizolacyjnych, kompleksowo dostarczamy i instalujemy materiały dodatkowej jak geosyntetyki (geowłókniny), płynne materiały doszczelniające, odwodnienie punktowe (wpusty, przelewy awaryjne, przejścia instalacyjne).

Usługi hydroizolacji jakie świadczymy i rodzaje zbiorników jakie izolujemy:

 • Zbiorniki wodne retencyjne w tym na deszczówkę
 • Zbiorniki przeciwpożarowe
 • Zbiorniki do nawadniania w gospodarstwach rolnych, szklarniach
 • Zbiornik jako zaplecze wodne do wykorzystania dla instalacji wodnych, antyprzymrozkowych
 • Stawy i oczka wodne
 • Stawy rybne
 • Zbiorniki o charakterze rekreacyjnym

Usługi świadczymy na nowo projektowanych i wykonywanych zbiornikach jak i istniejących, gdzie wymagane są naprawy bądź wymiana hydroizolacji na nową.

Izolacje zbiorników - wybrane realizacje

Kliknij i dowiedz się więcej: