Koncentrat siloksanowy do przegród poziomych Arcan HydroBloc-Si-709

HydroBloc-Si-709 to nowy reaktywny samosieciujący koncentrat siloksanowy. Skonstruowany na potrzeby wysoce skutecznych przegród poziomych, chroniących przed podsiąkaniem kapilarnym w zawilgoconych, nasyconych wodą materiałach budowlanych. Za pomocą HydroBloc Si 709 można zapewnić skuteczne uszczelnienie nawet tam, gdzie zawiodły silikon i środki iniekcyjne oparte na silanie. Dla podłoży o stopniu przesiąknięcia wilgocią ≤99%.

HydroBloc Si-709 jest koncentratem. Zależnie od konsystencji materiału budowlanego, należy go rozcieńczyć 10 – 15 częściami wody (z kranu). Stosowanie produktu jest zatem bardzo korzystne z ekonomicznego punktu widzenia. W kontakcie z materiałem budowlanym, produkt ulega utwardzeniu wskutek reakcji chemicznej. W efekcie zostaje trwale związany ze strukturą materiału budowlanego. Reakcja usieciowania zachodzi w sposób autonomiczny. Produkt zawiera już w sobie starter reakcji.

Właściwości:

  • Konsystencja: reaktywny rozpuszczalnik siloksanowy.
  • Struktura substancji: klarowna ciecz.
  • Gęstość: ok. 1,01 g/ml w temp. 20°C.
  • Lepkość (bez rozcieńczenia): ok. 2 cSt. w temp. 20°C.
  • Temperatura zapłonu: > 75°C.
  • Zapach: słaby, alkoholowy.
  • Zawartość lotnych związków organicznych: ok. 3%.
  • Identyfikacja substancji: Xi (drażniący).

Dowiedz się więcej - pobierz broszurę produktową: