Nie oSĄDzaj książki po okładce ani budynku po elewacji. O wyzwaniach, jakie gmach Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu postawił przed ekspertami Działu Systemy Hydroizolacji

Sąd Apelacyjny to miejsce, w którym najważniejszą wartością jest wolność. Nie inaczej będzie z pewnością w nowym tego typu obiekcie, którego budowa rozpoczyna się we Wrocławiu. Rozwiązania w zakresie hydroizolacji do nowo powstającego budynku dostarczyła firma Budmech. Zaangażowanie ekspertów z Działu Systemów Hydroizolacji także nie było pozbawione pierwiastka wolności, choć w tym przypadku chodziło tu „jedynie” o wolny rynek.

Dekada oczekiwania

Historia tego projektu zatoczy pełne koło w 2024 roku, kiedy to planowane jest oddanie budynku – dokładnie 10 lat po ogłoszeniu konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej obiektu. W 2014 roku do konkursu stanęła rekordowa liczba – ponad 100 pracowni. Ostatecznie wpłynęły 34 projekty. Ze względów formalnych, już po rozstrzygnięciu konkursu, organizatorzy zmuszeni byli zrezygnować ze zwycięskiego projektu i ostatecznie zrealizowany zostanie projekt zaproponowany przez laureatów drugiego miejsca – Pracownię Architektoniczną Czora&Czora.

Wrocławskie zagłębie instytucji publicznych

Siedziba sądu będzie mieć kubaturę ponad 33 tys. metrów sześciennych i całkowitą powierzchnię ponad 9,4 tys. m2. Kwartał ulic, w którym powstanie budynek, dzięki najnowszej realizacji, stanie się swoistym zagłębiem instytucji publicznych – tuż obok znajdują się siedziby Narodowego Banku Polskiego i Najwyższej Izby Kontroli, a także Urząd Skarbowy, Urząd Miejski oraz szkoła muzyczna. Planowany gmach sądu będzie miał pięć kondygnacji naziemnych i jedną podziemną (od strony ulicy Zielińskiego) i cztery kondygnacje w skrzydle tylnym (od strony ulicy Kolejowej). Złożona z dwóch połączonych szklanym łącznikiem części bryła, osłonięta zostanie jasnymi, gęsto rozmieszczonymi, pionowymi, rytmizującymi elewację elementami przywodzącymi na myśl minimalistyczną kolumnadę. Zlokalizowana od strony ulicy Piłsudskiego krótsza, przeszklona elewacja w kształcie trapezu, będzie nieco cofnięta w głąb działki i podkreślona monumentalną formą.

Budmech i wolny rynek

Cytując Encyklopedię Zarządzania: „wolny rynek to taki rodzaj rynku, na którym wymiana dóbr dokonuje się w wyniku dobrowolnie zawieranych transakcji pomiędzy kupującymi a sprzedającymi przy dobrowolnie ustalonej przez nich cenie”. Pracownicy Działu Systemy Hydroizolacji Budmech to zespół ekspertów od lat dostarczający skuteczne i niekoniecznie oczywiste rozwiązania dopasowane do potrzeb Klientów i inwestycji. Z tego względu otrzymują wiele zapytań ofertowych* do projektów, w których znajdują się rozwiązania spoza standardowej oferty. Tak też było w przypadku inwestycji we Wrocławiu. Generalny wykonawca, firma Mirbud, szukał potencjalnych kontrahentów do przedstawienia optymalnego rozwiązania zamiennego, w stosunku do pierwotnej oferty zawartej w projekcie. Zadziałała podstawowa zasada wolnego rynku – korzystna dla obu stron wymiana, która zaowocowała transakcją. Po przedstawionej ofercie i rozmowach z Generalnym Wykonawcą, wybór padł na nas. Zadecydowały względy techniczne, tj. trwałość i niezawodność naszej technologii, względy ekonomiczne także nie były tutaj bez znaczenia – podsumowuje transakcję Marek Wilary, Menedżer Działu Systemy Hydroizolacji Budmech.

Dokumentacja warsztatowa

W przypadku, gdy do zatwierdzonego projektu zostają wprowadzone zmiany, np. dotyczące zastosowanych rozwiązań, dostawca technologii zamiennej zobowiązany jest dostarczyć tzw. dokumentację warsztatową. Dokumentacja warsztatowa ma na celu uszczegółowienie projektu budowlanego i wykonawczego o elementy niezbędne do precyzyjnego wykonania robót. Projekt taki zawiera m.in. szczegółowe rysunki, wymiary poszczególnych elementów, listy materiałowe oraz schematy montażowe. W przypadku budynku Sądu Apelacyjnego –  instrukcję wszystkich dostarczanych systemów oraz opisy wykonania prac dla poszczególnych elementów wraz z kompletnymi detalami izolacji. – mówi Marek Wilary Menedżer Działu Systemy Hydroizolacji Budmech. Opracowanie projektu warsztatowego zapewnia szybką i sprawną produkcję oraz pracę na budowie, a także skuteczną kontrolę zakresu wykonywanych prac. Dokumentację warsztatową opracowujemy każdorazowo indywidualnie pod projekt. Opisywany jest szczegółowo każdy element prac wraz z poszczególnymi szczegółami w postaci rysunków technicznych. W kolejnym etapie projekt trafia biura projektowego, konstrukcyjnego, a także do rąk inspektora nadzoru. Każda ze stron dokonuje akceptacji dokumentacji, po której wykonawca prac może przystąpić do ich realizacji zgodnie z wytycznymi w projekcie warsztatowym – wyjaśnia Wilary.

Trudny projekt i sprytny kosztorysant

Dział Systemy Hydroizolacji Budmech, na podstawie opracowanej i przekazanej na ręce Generalnego Wykonawcy dokumentacji warsztatowej. Do wykonania hydroizolacji budynku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, dostarczył m.in.:

Analizując dokumentację projektową i rzuty konstrukcyjne należy stwierdzić, że projekt jest bardzo skomplikowany. Płyta fundamentowa zawiera bardzo dużo pogłębień i nieregularnych kształtów. Na prostych odcinkach instalacja membrany jest prosta, tzn. łączy się jedną rolkę z drugą na zakładzie samoprzylepnym wzdłuż rolek. W przypadku układu płyty fundamentowej w tym projekcie, jest mnóstwo detali w postaci krzywizn i instalacja wymaga wysokiej precyzji. Sam proces przeliczenia nakładów technologicznych w postaci zużyć materiału głównego i akcesoriów pomocniczych wymaga nie lada doświadczenia i sprytu kosztorysanta. W kolejnym etapie, trzeba przekazać wiedzę  merytoryczną i instrukcję aplikacji instalatorom, aby optymalnie wykorzystali dostarczony produkt, nie generując nadmiernych zużyć i nakładów materiałowych  – opisuje wyzwania, jakie stawiał projekt przed ekspertami Budmech Wilary.

Proofex Engage – rozwiązanie do trudnych zastosowań

Niewątpliwą zaletą rozwiązania membrany Proofex Engage jest to, że da się je z powodzeniem zainstalować w najtrudniejszych warunkach. Jedną z ich najistotniejszych właściwości jest fakt, że są niezwykle stabilne po instalacji i pozwalają na płynne przejście do wykonywania następnego etapu prac, czyli układania zbrojenia i wylewania betonu. Można je dociąć w najbardziej odpowiadającym momencie i połączyć za pomocą zgrzewu gorącym powietrzem, co pozwoli na dowolne kształtowanie jej powierzchni. Membrany Proofex Engage są niewrażliwe na mogące wystąpić ekstremalne zjawiska pogodowe, np. ulewny deszcz czy śnieg, co w przypadku alternatywnych technologii tradycyjnych, jak masy bitumiczne, papy czy izolacje bentonitowe, jest dużym problemem i wyzwaniem, gdyż są one elementami wrażliwymi do momentu wylania betonu. Reasumując, system Proofex Engage, w porównaniu do innych systemów typu: „membrany trwale łączące się ze świeżą mieszanką betonową” jest najbardziej odporny na wszelkie niekorzystne czynniki i warunki występujące na budowie. Ponadto, jest najmniej wrażliwy na uszkodzenia mechaniczne oraz zalania wykopu w trakcie załamań pogody i innych niesprzyjających okoliczności – mówi Waldemar Łączny, Inżynier ds. Sprzedaży Działu Systemy Hydroizolacji Budmech oraz współautor dokumentacji warsztatowej. Aby usunąć przeszkody – wystarczy umyć ciśnieniowo powierzchnię membrany i punktowo naprawić uszkodzenia mechaniczne poprzez dogrzanie łatki. Po dokonaniu takich zabiegów System Proofex Engage jest absolutnie w 100% gotowy do dalszych prac. Z doświadczenia wiemy, że inne systemy tego typoszeregu po dokonaniu takich procedur naprawczych i oczyszczających nie uzyskują 100% sprawności łączenia się z mieszanką betonową, a to jest najważniejszym parametrem sprawności tego typu membran hydroizolacyjnych – podsumowuje Waldemar Łączny.