Realizacja - Budowa przejścia podziemnego na Dworcu Gdańskim w Warszawie – etap I

Zakres prac:
Dostawa zaprawy do wykonania torkretowania ścian

Materiały:
Zaprawa torkretowa Fosroc Renderoc DS – ilość 40 ton