Realizacja - Kompleks „Monopolis” w Łodzi – etap I

Zakres prac: Kompleksowa dostawa systemów hydroizolacji Fosroc dla części podziemnej

Materiały: 

– Membrana preaplikowana Fosroc Proofex Engage – 5500m2

– Bitumiczna samoprzylepna membrana Fosroc Proofex Proofex 3000 – 2000 m2

– Profil pęczniejący Supercast SW – 400mb