Realizacja - Legnicka Street Wrocław – etap II

Zakres prac: Izolacja płyt i ścian fundamentowych, przerw roboczych i dylatacji.

Materiały: 

– Fosroc Proofex Engage – 6000 m2;

– Fosroc Proofex 3000 – 3000 m2;

– Fosroc Supercast SW 1500 mb,

– Fosroc Twinstop PVC – 50 mb.