Realizacja - Wiadukt kolejowy w Grodzisku Mazowieckim

Cel: Modernizacja linii kolejowej Wwa – Łódź, wiadukt kolejowy w Grodzisku Mazowieckim

Termin realizacji: 03.2015- 05.2015

Zakres prac i zastosowane materiały:

 Izolacja płyty fundamentowej – Preprufe® 300r – 1300m2

– Uszczelnienie styku płyty fundamentowej ze ścianą szczelinową 250 mb

– Przerwy robocze płyty fundamentowej – 48 mb