Realizacja - Budynek mieszkalny „Zajezdnia Kręta” we Wrocławiu

Zakres prac: 
Dostawa hydroizolacji  typu ciężkiego części podziemnej budynku wraz kompletną dostawą hydroizolacji stropu nad garażem, tarasów, dachu oraz elementami zielonego dachu