Żywica na bazie krzemianów PC Silica-Inject CS

PC Silica-inject CS jest zaczynem mineralnym o ultraniskiej lepkości na bazie krzemionki koloidalnej, przeznaczonym do uszczelniania pęknięć w formacjach skalnych oraz konsolidacji warstw piaszczystych i mulistych. Żywica ta nadaje się również do iniekcji wstępnej i końcowej w tunelach.

Właściwości:

  • Jako uzupełnienie iniekcji z mikrocementu, w połączeniu z iniekcjami PC Silica-Inject CS, wodoszczelność można często poprawić 10-krotnie
  • Ekstremalnie niska lepkość
  • Bardzo dobre właściwości penetracyjne: wielkość cząstek zawiesiny PC® Silica-Inject CS jest 1000 razy mniejsza niż w przypadku najlepszych rodzajów mikrocementu
  • Wytrzymałość na ściskanie wzrasta z czasem
  • Ekologiczny