Żywica poliuretanowa PC Leakinject Flex 6870

Jednoskładnikowa żywica poliuretanowa o niskiej lepkości bazująca na MDI do wstrzykiwania, która w kontakcie z wodą pęcznieje do elastycznej niekurczliwej pianki. Uszczelnianie szczelin i pęknięć w ścianach, podłogach, konstrukcjach betonowych, warstwach z tłucznia, rurach ściekowych. Wnika głęboko w pęknięcia i spoiny. Reaguje z wodą i tworzy elastyczne zamknięte komórki, które pozwalają na ruch pęknięcia lub spoiny. Swobodne zwiększenie objętości: 800%.

Właściwości:

  • Niska lepkość – 130 mPas (20°C)
  • 1 system: żywica + katalizator
  • Reaguje z wodą tworząc gęstą, elastyczną piankę
  • Stopień spieniania: 800 %
  • Ilość katalizatora determinuje czas reakcji
  • Atest w kontakcie z wodą pitną