Przebudowa i rewitalizacja Sądu Apelacyjnego w Łodzi

Zakładając, że wszystko pójdzie zgodnie z harmonogramem, już latem 2022 roku pierwsi petenci będą mieli możliwość skorzystać z „nowego” budynku Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Tak naprawdę nowy będzie tylko właściciel, gdyż zlokalizowany przy alei Tadeusza Kościuszki 65 w Łodzi budynek, obchodzi w tym roku 112 urodziny! Na przestrzeni minionego stulecia w jego murach funkcjonowało wiele instytucji, od Niemieckiego Gimnazjum Reformowanego, poprzez Centralną Szkołę Partyjną PZPR, aż po Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, który w 2014 roku sprzedał budynek Sądowi Apelacyjnemu w Łodzi.

Zaplanowane prace rewitalizacyjne i remontowe objęły zarówno elewację, jak i wnętrze obiektu. Od końca 2021 roku można podziwiać efekty zewnętrznych prac rewitalizacyjnych – odrestaurowane reliefy z wizerunkami efebów, płaskorzeźbę z marabutami oraz kartusz z sową i ul – symbole mądrości i pracowitości. Uwagę przyciąga także odnowiona wieżyczka dawnego obserwatorium astronomicznego, która została gruntownie odrestaurowana i wyposażona w nowy zegar. Wewnątrz nadal trwają prace wykończeniowe. W budynku powstanie 10 sal rozpraw, 4 gabinety dla kierownictwa, 45 pokojów dla sędziów, 10 dla ich asystentów i 55 dla urzędników. Zamontowana zostanie winda, której nigdy wcześniej nie było, co znacząco poprawi jakość korzystania z urzędu osobom niepełnosprawnym! Położona zostanie nowoczesna sieć teleinformatyczna, a także odrestaurowana cała klatka schodowa i audytorium.

Każdą modernizację trzeba zacząć od podstaw, to dość dosłownie określenie – tym przypadku – bo od piwnicy. Gruntowny remont piwnic w najstarszej części budynku wymagał ogromnego doświadczenia i specjalistycznej wiedzy z zakresu hydroizolacji.

Nasze prace nad tym projektem rozpoczęły się w 2016 roku na etapie projektowania inwestycji – wspomina Marek Wilary, Menedżer Działu Hydroizolacje firmy Budmech. Trafiło do nas zapytanie od biura projektowego o nazwie Grupa Bardzo Twórcza z Łodzi. Na etapie rozmów i spotkań w biurze projektowym z architektem prowadzącym projekt, nasi specjaliści zaproponowali rozwiązania hydroizolacji części podziemnej budynkuwspomina Wilary. Po analizie dokumentacji projektowej dostarczyliśmy specyfikacje techniczne oraz detale rozwiązań dla izolacji części podziemnej płyty i ścian części nowo wznoszonej (Proofex Engage, Proofex 3000, Supercast SW20), izolacji części istniejących fundamentów starych pomieszczeń piwnicznych w oparciu o system Nitocote CM210 oraz osuszenia zawilgoconych ścian piwnicy poprzez stworzenie przepony poziomej w celu uniemożliwienia kapilarnego podciągania z wyspecyfikowaniem środka iniekcyjnego Arcan HydroBloc SI 709 wylicza Mirosław Mardas, Doradca Techniczno – Handlowy, ekspert w dziedzinie iniekcji i uszczelnień konstrukcji w firmie Budmech.

W 2020 roku przetarg na modernizację budynku wygrała firma Kartel. W wyniku przeprowadzonych rozmów negocjacyjnych, część rozwiązań zaproponowanych przez Budmech na etapie projektowym udało się utrzymać w projekcie i dostarczyć na budowę. Na budowę dostarczono elastyczną izolację cementową Nitocote CM210 w ilości 12 ton na około 3000 m2 powierzchni fundamentów, środek iniekcyjny Hydrobloc SI 709 w ilości 250 kg) oraz Sopro RAM 3, szpachlę renowacyjno – wyrównawczą w ilości około 10 ton  – wylicza Mardas i dodaje – Był to niezwykle interesujący projekt pod kątem problematyki związanej z prowadzeniem prac uszczelniających starej i istniejącej konstrukcji. Na etapie realizacji świadczyliśmy regularną obsługę techniczną, tj. wizyty na budowie, wykonywanie pomiarów wilgotności i stopnia nasycenia murów oraz kontrolę wykonania prac izolacyjnych, aby wszystko przebiegło zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

Pozostaje nam tylko czekać na oddanie budynku, które powinno nastąpić już niebawem.