Kontakt: 721 454 540

Rozwiązania

Części podziemne

tuneleNa części podziemne budowli składają się płyty i ściany fundamentowe.  Izolacje przeciwwodne tych elementów mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa budowli. Chronią one konstrukcję przed szkodliwym działaniem wody w postaci korozji stali i betonu (karbonatyzacja) oraz zapobiegają dostawaniu się wody gruntowej do wnętrz budowli.
Jako wykonawca, dobieramy właściwą technologię analizując przede wszystkim warunki wodno-gruntowe, sposób posadowienia budynku oraz jego rozwiązania konstrukcyjne.
Wszystkie stosowane przez nas technologie przystosowane są do trudnych warunków wodno-gruntowych spełniając wytyczne normy PN-EN 13969 dla izolacji typu ciężkiego. W zależności od stopnia trudności warunków oraz budżetu jesteśmy w stanie dobrać odpowiednie izolacje dysponując technologiami różnych producentów. Do hydroizolacji części podziemnych wykorzystujemy technologie i rozwiązania izolacyjne firm FosrocFatra oraz RPM Belgium. Są to produkty:

 • Fosroc Proofex Engage
 • Fosroc Proofex 3000
 • Fatra Ekoten 915, Fatrafol 813 oraz Fatrafol 803
 • Żywice MMA

Obiekty inżynieryjne

bitutheneObiektami inżynieryjnymi nazywamy tunele, mosty, przepusty, wiadukty. Są to obiekty mocno eksploatowane a ze względu na pełnioną funkcję muszę z założenia być bezusterkowe i długowieczne. Wszelkie remonty w trakcie ich użytkowania są niezwykle kosztowne i problematyczne na przykład ze względu  na wyłączenie czynnego ruchu drogowego czy kolejowego.
Zabezpieczenie przeciwwodne tego typu obiektów wymaga zastosowania wysokiej jakości produktu, który zapewni bezusterkową eksploatację oraz czas wykonania takich prac aby obiekt mógł być jak najszybciej oddany do użytku.
Jako wykonawca na obiektach inżynieryjnych najczęściej wybieramy izolacje firmy Fosroc. Są to konkretnie produkty:

 

 • Fosroc Proofex Engage
 • Fosroc Polyurea WPE
 • Fosroc Renderoc
 • Fosroc Proofex 3000

Systemy iniekcji - uszczelnienie pęknięć i rys

iniekcja uszczelniajacaNiewłaściwa izolacja fundamentów czy działanie wód gruntowych może powodować przecieki wewnątrz konstrukcji budowli. Pomimo tego, że proces należy do rodzaju nieodwracalnych, istnieje skuteczny sposób na jego zahamowanie.

Iniekcja uszczelniająca jest jedną z najbardziej przyjaznych i skutecznych metod naprawy rys i pęknięć konstrukcji żelbetowych. Zaletą stosowania tego typu zabiegów ciśnieniowych jest krótki czas realizacji oraz brak uciążliwych wykopów i kosztownych zmian w odkrywaniu fundamentów.

Aby iniekcja uszczelniająca została przeprowadzona skutecznie niezbędna jest właściwa analiza danego przypadku. Elementy, które powinny zostać poddane ocenie to m.in stan przegrody i rodzaju materiału użytego do jej skonstruowania, rodzaj i przebieg rys, szerokość i zmienność rozwarcia, warunki cieplno – wilgotnościowe, obecność wilgoci lub wody oraz warunki użytkowania obiektu.

Do usług w zakresie iniekcji zaliczamy uszczelnienie pęknięć, rys a także uszczelnienie dylatacji.  Pracujemy na produktach sprawdzonych producentów m.in. Arcan, Tradecc, Fosroc.

 

 • Żywice poliuretanowe
 • Żywice epoksydowe
 • Żele akrylowe
 • Węże iniekcyjne, pakery, zaprawy do tamowania przecieków

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, chętnie udzielimy odpowiedzi na wszelkie pytania, służymy naszą wiedzą. Zapraszamy do kontaktu!